Kiteen Mato ja Multa tuottaa ruokopohjaista turpeetonta kasvualustaa, ruokokuiviketta niin eläinkuivikkeeksi kuin kompostointi- ja huussikuivikkeeksi. Lisäksi kasvatamme maatuvassa biomassassa lieroja kalastukseen sekä kompostointiin.

Kaikki toimintamme on ympäristöystävällistä:

  • Käytämme kasvualusta- ja kuiviketuotteissamme ruokohelpi- ja järviruokomursketta.

  • Ruokomateriaalit ovat ekologisia. Ruokohelven viljelyssä ei tarvita torjunta-aineita, sillä ruokohelvellä ei ole luontaisia vihollisia.

  • Järviruokoa niitetään rehevöityneiltä rannoilta. Samalla vesistöistä poistuu ruokojen mukana ravinteita. Lisäksi ruovikot avautuvat vesilintujen pesintäpaikoiksi ja vesi kiertää paremmin.

  • Järviruo’on sisältämät ravinteet hyödynnetään uuden kasvun tuottamiseen.

  • Ruokomateriaalit ovat nopeasti uusiutuvia.

  • Ruokomateriaalit sitovat runsaasti hiiltä sekä ravinteita.